ADRES SIEDZIBY:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
41-709 RUDA ŚLĄSKA

uL. Jadwigi Markowej 22, II piętro
tel.32/244 9000  wew. 8900
e-mail: biuro@mkrpa-rudaslaska.pl

.................................................................................................
Adres do korespondencji:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
pl.Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska
www.wyhamujwpore - kliknij w link.

www.niebotak - kliknij w link.

„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” Kampania ruszyła 7 kwietnia 2009 roku!statystyka