RUDA ŚLĄSKA

STRONY POMOCOWE


  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

   OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

  OŚRODEK POMOCY DZIECIOM I RODZINIE

  RUDZKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "ZDROWE ŻYCIE"

  BIURO PORAD OBYWATELSKICH

  RUDZKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

  OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

  KOMENDA MIEJSKA POLICJI

  SĄD REJONOWY