Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej MKRPA


:: AKTUALNOŚCI

:: KONTAKT

:: KOMISJA

:: WNIOSKI

:: DLA SPRZEDAWCÓW

:: PEŁNOMOCNIK

:: DYŻUR

:: ZADANIE

:: PROCEDURA

:: GALERIA

:: LINKI


NARODOWY PROGRAM TRZEŹWOŚCIRaport z badania:
„Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Rudy Śląskiej”


Raport z badania:
„ Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w Rudzie Śląskiej w ocenie nauczycieli”


REKOMENDACJE
w 2020 roku


Miejski Program Profilaktyki 2020

Sprawozdanie z działalności MKRPA
za rok 2019


BAZA DANYCH

statystyka