MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ


SKŁAD KOMISJI:


    PRZEWODNICZĄCA - Małgorzata Hoszek

    SEKRETARZ - Andrzej Skrzypek
                            Stanisław Lechowicz

    CZŁONKOWIE KOMISJI:

    Marek Partuś
    Anna Szymańska
    Halina Kozioł-Woźnikowska
    Karol Kempa
    Bogdan Bubała
    Wacław Starczewski
    Anna Zubowicz
    Władysław Dryja