ROK 2011
Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej "Zamczysko 2011"
W dniach 25 - 28.08.2011 odbył się XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej "Zamczysko 2011" w Olsztynie k/ Częstochowy. Tegoroczna impreza cieszyła się dużą popularnością, uczestniczyło w niej ok. 500 osób z terenu całego kraju. W trakcie przeglądu były występy zespołów muzycznych, kabarety, program słowno muzyczny, poezja. Organizatorem zlotu było Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno Turystyczne w Katowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie.
.

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Szkolenie w Małym Cichym 20 - 25.09.2011r.
Szkolenie w Małym Cichym 20 - 25.09.2011r. W dniach 20.09.-25.09.2011 Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich województwa śląskiego zorganizował szkolenie dla członków stowarzyszeń abstynenckich z terenu województwa. Na szkoleniu były omawiane zagadnienia z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami w prowadzeniu dokumentacji stowarzyszenia, pierwszy kontakt, współpracy międzysektorowej oraz sytuacja ofiar przemocy domowej.
W szkoleniu uczestniczyło 40 osób. Osoby te otrzymały zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
.

*****

*****

*****

  FORUM W JAWORZNIE

VI Śląskie Forum Abstynenckie
W dniu 08.10.2011 odbyło się VI Śląskie Forum Abstynenckie. W tym roku uczestników forum gościło miasto Jaworzno. Pani Katarzyna Chwierut (psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień) przedstawiła wykład " Odpowiedzialność w trzeźwieniu w perspektywie", Józef Broda (pedagog, folklorysta) przedstawił wykład "Jak żyć by mieć młodość i trzeźwość", w jego trakcie prezentował instrumenty ludowe, Krzysztof Brzóska(PARPA) zaprezentował wykład ":Rola stowarzyszeń abstynenckich w profilaktyce uzależnień". Patronat nad Forum objeli: Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Biskup Sosnowiecki, Prezydent Miasta Jaworzno, państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowa Rada Ruchu Abstynenckiego, Śląski Kurator Oświaty. Głównym organizatorem forum był Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich woj. śląskiego, przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, Klub Abstynenta Razem w Jaworznie, Urząd Miasta Jaworzno, stowarzyszenia abstynenckie z województwa śląskiego zrzeszone w RZSA.
.

*****

*****

*****

kliknij

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich
Od 5 - 7 listopada 2011r. w miejscowości Murzasichle pod Poroninem odbywała się Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich - "Skutecznie w przyszłość". Konferencja była organizowana w partnerstwie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. W konferencji wzięło udział 100 przedstawicieli organizacji trzeźwościowych z całej Polski.
.

*****

*****

*****